12.05.2021

Posted by Pas at 12/05/2021

Category: RAZMIŠLJANJA

Nakon par dana promatranja situacije sa potresima nakon što sam uočio veliki broj kometa raspolovljenih na dva djela, što se i vizualno može vidjeti na astronomskom programu, zamjetno je manji broj potresa, koji su bili do nedavno aktivni nad područjem Hrvatske i njene obale – mora. No ipak jučer je kometa Atlas M5 jako udarila između Albanske i Grčke granice (a prepolovljena je) što postavlja pitanje efikasnosti komete koja više nije u jednom komadu. Mogu se i upitati, koliki bi bio potres u Grčkoj da je kometa ostala u komadu? Na mnoga pitanja NEMAMO odgovore, jer se nauka o kometama i njihovoj prirodi taji od mase.


Sorry, comments are closed for this item.

+(reset)-
+(reset)-