SEIZMOLOŠKA AKTIVNOST JE U PORASTU KAO ŠTO SAM I PREDVIDIO

Posted by Pas at 28/11/2021

Category: RAZMIŠLJANJA

Ne morate biti baš jako pametni a da ne zamjetite kako se je naglo pojačala seizmološka aktivnost na području bivše SFRJ. Najavio sam zatišje sa potresima u Srbiji i zatim ponovno aktiviranje krajem Novembra i početkom Decembra pa smo tako danas 28.11.2021 g imali na području srbije i Crne Gore 3 potresa . To se je odrazilo i na broj potresa u Hrvatskoj koji na žalost nisu svi na listi EMSC iz meni nepoznatih razloga Ako se sjećate na karti sam pokazao kako se kometa Atlas Q3 kreće po granici Srbije i BiH i Hrvatske a spomenuo sam i mogućnost potresa u Crnoj gori jer je to krajnji jug te orbite. Isto tako spomenuo sam da se nešto muva iznad ovih krajeva što nije evidentirano da bi samo par dana kasnije otkrili kometu ATLAS S1 koja se kreće iznad naših prostora. Pred nama je jako aktivni Decembar i biti će zanimljivo vidjeti kako će se to odraziti na teritorij bivše SFRJ ukljućujući i krajnji zapad (Slovenija) kao i sjeveroistočna Italia. Unos u bazu podataka magnituda , jasno pokazuje GRUPIRANJE jakih potresa što je izuzetno dobro za buduće prognoze potresa – po toj tablici znati ćemo točno kada će biti negdje strašno jaki potres.

Pogledajte zatišje sa potresima od 20 dana u Srbiji i potražite kad sam najavio to zatišje i do kada će trajati i vidjeti ćete da podaci štimaju 100%

Sorry, comments are closed for this item.

+(reset)-
+(reset)-