DNEVNIK AUGUST 2021 – 23.08.2021

Posted by Pas at 23/08/2021

Category: RAZMIŠLJANJA

U radu sa potresima nakon što sam pronašao način da ih izračunam u naprijed, jedna od jačih frustracija je bila nemogućnost pronalaska ili otkrivanje magnitude potresa. Tako bi se npr. desilo da sam izračunao potres u naprijed a on ne bi bio objavljen na listama potresa, zbog male ili zanemarive magnitude.

S toga sam se morao služiti seizmografom uživo, da bih provjeravao rezultate izračuna. Najniži potres kojeg sam izračunao, imao je samo 0,1 Richter.

Kako bi program kojeg treba izraditi, davao točne izračune za jače magnitude, kao i za katastrofalne potrese, počeo sam voditi evidenciju magnituda, po kombinacijama Teslinog niza. Situacija prošlih dana, dala mi je veliku pomoć, jer se je u samo 20 dana desilo jako mnogo potresa iznad 6 Richtera.Kad sam ih unesao u tablicu magnitude – svi potresi KATASTROFALNIH magnituda (preko 6 Richtera) – GRUPIRALI su se na istim mjestima – jedan do drugoga. To je ono na što sam sumnjao od početka i sad se je to počelo pokazivati kao pattern na tablici magnituda, u odnosu na tesline nizove.

Trebalo bi upisati 14 400 kombinacija teslinih nizova da bi se dobila tablica, koja bi evedentno pokazivala katastrofalne potrese i one koje bi bili jači od npr 4 Richtera.

Unosom tih podataka u software – kompjuter bi izbacio sve bliže buduće potrese koji bi eventualno bili mogući da se dogode.
Ovdje ću vam pokazati potrese koji su zadesili SOUTH SANDWICH ISLAND regiju sa ogromnim magnitudama u Augustu 2021 gdje možete vidjeti da su svi teslini nizovi vrlo blizu jedan drugome

U 3:48 ujutro izašao sam iz kuće kako bih provjerio što se događa na nebu. Naime u 3:43 kometa Elenin prolazi ovim područjem pa vrlo pažljivo promatram nebo. Ovoga puta sam imao iznimno dobru sreću i vidi vraga u momentu kad je Elenin prelijetala područje gdje živim na nebu sam primjetio čudnu svijetlost iza oblaka na istoku koja se je kretala ka sjeveru. Zgrabio sam mobitel podesio ga za noćno snimanje i BINGO , snimio sam prelet čitavog sitema od nekoliko objekata nešto malo manjih od punog mjeseca i mnogo manjih oko njih. Mjesec je za to vrijeme bio na Jugu a ovo je ISTOK


Sorry, comments are closed for this item.

+(reset)-
+(reset)-