DEFINITIFNO DOKAZANO: POSTOJI TIMESHIFT ili POMAK VREMENA

Posted by Pas at 12/08/2014

Category: OBAVIJESTI I RAZNO

12.08.2014 u 23:43 stao je sat koga sam navio 6.07.2014 u 13:25 h. Sat koji je napravljen da do kraja navijen ide 30 dana – i nosi takvo ime (30 DAYS) stao je nakon 37 dana. Da se prisjetimo:
Potpuno isto navijanje sata u prošlim navijanjima od Februara  do danas sat je išao prvo navijanje- 25 dana, drugo navijanje 27 dana, treće navijanje 52 dana i četvrto navijanje 51 dan  te peto i zadnje navijanje 37 dana. Tom prilikom u svim navijanjima sat je išao potpuno točno. Razlika sata na kompjuteru i satu bila je nakon jednog dana 3 minute i takva je ostala.On što je vrlo interesantno i kuriozitetno napomenuti je, da kad je sat išao 51 odnosno 52 dana bez prestanka, prestao je zvoniti ali je vrijeme pokazivao i dalje. Kad sat prestane zvoniti, to je znak da je ispucao sve predviđene zvonjave za 30 dana. Sat zvoni svaki puni sat onoliko  puta koliko je sati i svakih pola sata jednom. Jučer je sat stao sinhrono sa zvonom . Prema ovom pokusu, kojeg ću vršiti i dalje , došao sam do zaključka, da je datum u kojem se nalazimo vrlo upitan, odnosno datum vremenski ne odgovara godišnjem dobu u kojem se nalazimo.. Kad sat ide kraće od predviđenog vremena od 30 dana, to znači da se je vrijeme ubrzalo i sat ide kraće – znači jednom 25 dana,a  drugi puta 27 dana. Kad se sat nađe u situaciji da vrijeme prolazi sporije – on duže radi . Kako je to moguće pogledajte na ovoj fotografiji, gdje se vidi da je Zemlja počela krivudati po svojoj orbiti te se čas nađe u kraćoj orbiti koja je brža vremenski – a čas se nađe u većoj orbiti pa vrijeme traje duže.

2014-07-12 18-56-21-

Već sam prije naglasio da postoji mogućnost da netko upravlja Zemljinom orbitom npr. iz CERN-a u Švicarskoj, gdje postoji akcelerator ispod zemlje, u podzemnim hodnicima, sa kojim mogu obratnim okretanjem ili bržim okretanjem nekakve mase, postići da Zemlju pomaknu kontrolirano iz njezine orbite, no naravno postoji i opcija, da Zemlju nešto gura iz orbite kao što je npr nešto što ne spada u SS.
Vrlo je teško odrediti za sada što je istina od ove dvije teze, a možda su i obje točne.
Ovaj pokus sa satom definitivno potvrđuje da se manipulira vremenom i da vremenska konstanta nestaje kao takva.

Sorry, comments are closed for this item.

+(reset)-
+(reset)-