PARALELNI MATRIX

Posted by Pas at 16/04/2011

Category: RAZMIŠLJANJA

Zadnjih godina nakon pojave i prikazivanja filma MATRIX – riječ matrix, se udomaćila kao izraz za naziv i način života u našoj svakodnevnici. O matrixu su pisali mnogi – pa i govorili , držali predavanja i napisali stručne knjige, no nitko nije spomenuo i primjetio da se u našem matrixu nalazi PARALELNI MATRIX.
Što je to paralenni matrix?
Paralelni matrix, je moj naziv kojeg sam ja izmislio, a koji se dešava unutar ovoga matrixa kojega živimo. Paralelni matrix, je matrix u matrixu, odnosno matrix u kojem živi tako zvana svijetska elita i illuminati, koji je vješto sakriven, jednim nevidljivim zidom, kojeg vidimo samo mi – oni koji živimo u tom matrixu – a on se zove zakon. Zakon nas obične smrtnike, dijeli od paralelnog matrixa ili od matrixa u kojem živi tkz.elita i njeni pomoćnici. Tu granicu, dijeli i taj zid ođržavaju, zakoni, policija, vojska, sudstvo i tkz.legalna vlast, koja je samo paravan i zastor za totalno bezvlašće i anarhiju, koju sprovode ljudi koji u sa njom žive i upravljaju.
Kako bi se kvalitetno odvojili od nas u matrixu, izmislili su pravni poredak, koji sa sobom nosi strah od kazne za prekršioce tih zakona. Običan čovjek tako živi u vrlom uskom i malenom krugu, ograničen je raznim zabranama, tabuima, zakonima, unutar jednog velikog da ne kažem beskonačnog kruga, u kojem se elita slobodno i neograničeno kreće, pri tome vršeći ona najstrašnija nedjela, kojima su tako nazvana, u onom manjem krugu, u kojem živi običan čovjek – u matrixu. Kako bi taj manji krug osigurao i napravio ga još manjim, neugodnijim, gadnijim te punijim straha, ubačena je unutar njega, još i religija, koja je dodatno ubacila svoje moralne zakone i dogme, tako smanjivši kompletnu moć kretanja unutar njega, na takav minimum, da kad pomisliš na nešto – već si na rubu kruga matrixa, odnosno van zakona i morala. Pa tako u malom krugu strogo je zabranjeno ubiti nekoga, imati sex sa malodobnim osobama, zabranjen je incest, negativno se gleda na homosexualnost, plaća se porez na svaki kurac, nesmiješ čak neke stvari – ni gledati očima, ne smiješ imati oružje bez dozvole, prava kao čovjeku kao i zdrastvena njega ti je ograničena, zabranjena je upotreba i prodaja, kao i preprodaja droge, nad tobom se vrše svakakvi pokusi protiv tvojeg znanja ili pristanka. Vrlo teško dobivaš proces protiiv moćnika sa druge strane matixa, država te drži kao roba i čak ti nisu zagarantirana osnovna prava, kao što je krov nad glavom. Sa druge strane, država (njezina vlada i ljudi u njoj) bave se masovnom prodajom i preprodajom droge, u što su umiješani i najveći i najpoznatiji politički dužnosnici, koji su na taj način stekli sav kapital.Oni ne plaćaju porez, imaju sex sa djecom i za to ne bivaju kažnjeni, posjeduju oružje – bez ikakvih ograničenja, imaju svoju privatnu vojsku i zaštitare a često ih štiti i državna policija, imaju vrhunsku medicinsku i pravnu zaštitu, za njih nikakvi zakoni i ograničenja ne postoje, imaju incestualne odnose unutar obitelji, te se žene kao braća i sestre i među sobom imaju djecu, koji su kasnije na vodećim državnim pozicijama. Naravno običan čovjek to nezna, on ne zna za postojanje paralelnog matrixa čiji je nevidljivi zid ili pregrada zapravo ogledalo u kojem čovjek vidi samo sebe i propisane zakone i moralne vertikale upirući prstom u sve što se sa time kosi, ne znajući da iza te kulise ili nevidljivog zida, sastavljenog od zakona i društvenog uređenja – elita radi upravo ono što je na ovoj strani strogo zabranjeno. Zato unutar ovoga matrix kruga nema bogatih ljudi, a ako i ima – oni bivaju porezom i raznim zakonima dobro oguljeni, tako da je njihov kapital u odnosu na paralelni matrix – neznatan.No kada se i desi da neklim propustom ili kriminalom, obični smrtnici dosegnu kapital zabrinjavajućih razmjera – nastupa ogromna ekonomska kriza, rat i inflacija, gdje se njihov novac pretvara u bezvrijedni papir, tu su još i sistemi uvođenja novih novčanica koje se mijenjaju u kratkom roku sa ograničenjem količine promjene novca, kako potonji ne bi stigli promjeniti sve što su nelegalno stekli i time ugrozili elitu i na taj način im ubijaju kapital i njihovo svo stečeno bogatstvo, radilo se o legalnom ili nelegalnom bogatstvu. Ukidanje smrtne kazne, u zakonima nije donešeno zbog humanosti i zbog brige za ljudski život – već kako bi zaštitili sami sebe od kazne, iz koje nema povratka. Svaka druga kazna, ako ih i sustigne, može biti neizvršiva zbog zastare ili VIŠIH INTERESA – osim one smrtne, jer kad netko dobije 40 godina zatvora, tko uopće ide tražiti, gdje potonji izdržava kaznu i da li je uopće u kaznionici. U slučaju kakve kontrole, dovede se ga na par sati da budu pri prebrojavanju eventualno svi na broju, a takvi su uvijek u posebnim odajama koje su sve samo ne zatvor u krajnjem slučaju.
No to bi sve bilo još nekako i prihvatljivo da oni koji su u paralelnom matrixu ne koriste tehnologiju koja je 10 000 godina naprednija od ove kojom raspolažu ljudi u malom krugu (matrixu) i svake kalendarske godine oni tehnološki odmaknu za 1000 godina naprijed – jer im stečena tehnologija pomaže u tome. Tako npr.ljudi iz paralelnog matrixa ,imaju npr. letjelicu 3 puta bržu od svijetlosti – što naša shvaćanja i znanost ne može prihvatiti ni pod razno, upravo zato jer je znanje u krugu na takvom nivou, da se vrti u krug sa minimalnim spiralnim napredkom. Kad bi npr. znali da se rak može izliječiti u samo tjedan dana sa tri injekcije kao i šećerna bolest, kad bi znali da svi zubi koje imate u čeljusti mogu nakon što se pokvare ili izvade narasti ponovo, ili kad bi znali da je vijek ljudskoga života doveden na razinu trajanja 300- 400 godina, naravno rekli bi to je nemoguće – je ali samo u vašim glupim zatucanim i nemaštovitim glavama.
Zamislite ovakav život. Nakon što dođete do smrti, dušu vam specijanim aparatom izvuku van i spreme u poseban spremnik, te ona čeka nekoga od njihovih potomaka, iz budućnosti da se ju ukrca u njega, te je pri tome sjećanje na prošli život vraćeno specijalnim postupkom poput mind controling-a. Ja znam da vam to izgleda nemoguće i neprihvatljivo – ali to su samo stvari za koje se je saznalo i zna, a kakvih još tajni ima u paralelnom matrixu – ne možemo niti zamisliti a niti smo za to spremni.

Između mjesta iz kojeg smo ovdje došli (u matrix) i samog matrixa postoji međuprostor koji se u nekim slučajevima i dokumentarnim filmovima još naziva i BEZDAN.
Taj među-prostor je tkz. niža četvrta dimenzija, u kojoj se najčeščće nalaze duše umrlih osoba, koje neznaju da su mrtve – a takvih ima jako mnogo. To je zato jer SMRT – kao smrt ne postoji. Dakle običnim riječima kad umrete, ne dešava se apsolutno ništa – što se ne dešava sada. Mi se vraćamo odakle smio došli. Baš zbog tog osjećaja koji je kao i prije, mnogi ne shvaćaju da su MRTVI, jer oni sve vide čuju, osjećaju mogu i čitati,…jedino….mi njih ne vidimo. Ima jako mnogo duša koje ne znaju da su nevidljive i mrtve.
Među-prostor je kraj kruga ukupnohg matrixa ili arene u kojoj se sve odvija. U prijevodu kad ne bi bilo paralelnog matrixa, koji je ljudima zauzeo za nekolicinu odabranih čitav krug odnosno većinu arene i ostavio im, da se jedva mogu kretati unutar tog malog kruga, život na zemlji bio bi totalno drugačija priča, sa daleko otvorenijim opcijama i još većim napretkom. Ovo porobljavanje unutar ove arene u kojoj se nalazi matrix je na kraju pogubno i kad bih to prostorno prikazao onda bi to izgledalo ovako zamislite da je država u kojoj vi sada živite vaša čitava zemaljska kugla u kojoj živi 7 miljardi ljudi, to bi bio matrix u kojem živimo ja i vi, a sav ostali prostor na svijetu – je paralelni matrix, u kojemu živi sveukupno možda par tisuća ljudi.
Takav je odnos i u nauci i znanju i spoznaji, pa čak i u svijesti tih ljudi, sa time da je njihova svijest ograničena, zbog našeg postojanja na jednom nivou – a naša nije, ali je zato zaključana njihovim odredbama i zakonima, ugnjetavanjem i svakodnnevnošću koja nije realna.
Napuštanjem ovakvog načina života u kojem se nalazite sada, ili ste se nalazili, odbacujući navike o kojima ovisite – a o kojima ne morate ovisiti, vašim oslobađanjem, kidanjem samo jednog segmenta – a to je da vas boli kurac, tko će šta misliti ili govoriti o vama, vi izlazite i matrixa. Onog momenta kad im svi budu okrenuli leđa i rekli im BOLI ME KURAC, njihov paralelni matrix će se naglo srušiti – kao kula od karata. Izgledati će u početku da je to nemoguće i da je stvar jako čvrsta, ali kad u ljudima nestane strah, kad prebrode strah od njihovih fiktivnih zidova i zakona sa kojima nas drže u strahu, od policije, vojske, smrti, gladi, bolesti i umiranja, crkve i boga kakav je prikazan u bibliji i religijama, siktati će i pištati ko ljuta zmija, ali to će biti sve što će moći napraviti, prije njihovog kraja. Svijest ljudi u pripremi da se to desi je ogroma i već je stand by – ako mi ne vjerujete, pogledajte mlade ljude koji su totalno bez budućnosti, a čovjek bez budućnosti – nema se čega plašiti jer nema što izgubiti, jer nema futura. Jako su se zajebali u svojoj računici, mladi ljudi na koje su polagali najviše nade, da će sa njima manipulirati neće to prihvatiti, ali niti ne prihvaćaju. Više nitko ne zeli raditi za neku crkavicu. U ostalom koji bi mladi čovjek u današnjem društvu bio rob u jednoj tvornici, rudniku – ja takve ne znam, većina ne – a upravo ta većina će ih doći glave.Jeb iga,…. sve su savršeno složili i školstvo, i vodu i hranu i vosku i materijalizam – ali im se kvintni krug ne slaže fali im jedna harma koja se zove – ČOVJEK!!!

Sorry, comments are closed for this item.

+(reset)-
+(reset)-