PRIPREMITE SE I ČUVAJTE SE OVIH DATUMA!!!

Posted by Pas at 02/09/2011

Category: OBAVIJESTI I RAZNO

Ovo je popis datuma sa grafičkim prikazom dana u mjesecima ispred nas za period od 1.09.2011 – 16.01.2012 kao  i stupnjevima opasnosti od 0 – 10, gdje je 0 (nula) najmanja opasnost a 10 (deset) je najveća opasnost. Ovo je vezano za komet Elenin i nema veze sa Nibiru!!!

Ovaj period počeo je 1.09.2011 DA BI VIDJELI STUPANJ OPASNOSTI I DATUM KLIKNITE NA SVAKU SLIKU POSEBNO!!!!!

 

Sorry, comments are closed for this item.

+(reset)-
+(reset)-