TIMELAPSE OD 25 DANA

Posted by Pas at 07/10/2014

Category: DOKUMENTARNI FILMOVI, VIDEO RAZMIŠLJANJA

Obavještavam vas da sat koga sam navio 13.08.2014 u 11:30 ujutro je prestao raditi 6.10.2014 u 13:05 Ovo je do sada najduži rad sata preko svojih mogućnosti . Sat je bez tako prestanka radio 55 dana, što je skoro pa DUPLO od njegovih krajnjih mogućnosti. To znači da se je vrijeme pomaknulo za 25 dana unatrag. Do sada sat je najviše dostigao 53 dana rada bez prestanka. Ovo nam daje signal da se vrijeme RAPIDNO mijenja. Prisjetimo se; prošlo navijanje sata trajalo je samo 36 dana, nakon čega je sat odvrtio svoj mehanizam do kraja. Za one koji razumiju što se dešava ne moram ništa dodatno bjašnjavati. Pogledajte moj najnoviji video sa kamere iz Biograda na moru i sve će vam biti jasno ko dan.

Sorry, comments are closed for this item.

+(reset)-
+(reset)-